میـــــــکرو پـــــــروژه

بســـتری بــــرای ارائه اندیـــــــشه ها

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

شماره حسابها

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...Loading...
امتیاز: بازدید: 3,490 ارسال شده توسط: admin آذر - ۱۰ - ۱۳۹۰ ۰ نظر

تمام شماره حسابها به نام علیرضا ملکی هستند. لطفا پس از واریز مبلغ جهت خرید کتاب و یا پروژه های موجود در سایت فرم سفارش پروژه را پر کرده و شماره رهگیری و میزان مبلغ واریزی همراه با شماره حسابی که مبلغ به آن واریز شده است را قید نمایید.

شماره حساب جام بانک ملت

۴۶۹۹۹۹۴۳۷۷

 

شماره کارت ملت

۶۱۰۴۳۳۷۸۰۳۳۷۵۲۷۶

شماره حساب سیبا بانک ملی

۰۳۰۶۷۹۶۵۸۹۰۰۵

شماره کارت ملی

۶۰۳۷۹۹۷۲۵۸۷۹۷۱۶۷

شماره حساب پارسیان

۸۰۰۱۶۶۷۷۳۳۰

شماره کارت پارسیان

۶۲۲۱۰۶۱۰۷۹۴۲۳۲۹۱

 

 

 
Share