بعد از ارسال ایمیل ، در صورتی که تا 48 ساعت ایمیلی از طرف فروشگاه به شما ارسال نشد ، با پشتیبانی فروشگاه تماس حاصل فرمایید. در صورتی که موفق به ثبت اطلاعات نشدید ، همین اطلاعات را به آدرس ایمیل فروشگاه maleki2005 [at] gmail.com ارسال نمایید.

نام کامل
نام بانک
نوع واریز
شماره سفارش
مبلغ واریزی به ریال
تاریخ واریز وجه
شماره فیش
شماره تماس
پست الکترونیک
توضیحات
كد تصوير
تصویرکپچا